Môn Toán Lớp 4: Một cửa hàng bán gạo trong 5 ngày,3 ngày đầu mỗi ngày bán được 2tạ 40kg gạo.trong 2 ngày sau .mỗi ngày bán được 320kg gạo.hỏi trung

Môn Toán Lớp 4:

Một cửa hàng bán gạo trong 5 ngày,3 ngày đầu mỗi ngày bán được 2tạ 40kg gạo.trong 2 ngày sau .mỗi ngày bán được 320kg gạo.hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg gạo

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một cửa hàng bán gạo trong 5 ngày,3 ngày đầu mỗi ngày bán được 2tạ 40kg gạo.trong 2 ngày sau .mỗi ngày bán được 320kg gạo.hỏi trung”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
       Đổi $2$ tạ $40kg$ = $240kg$
  Ba ngày đầu bán đước số gạo là :
  $240$ x $3=720(kg)$ 
  Hai ngày sau bán được là :
  $320$ x $2=640(kg)$
   Trung bình bán được mỗi ngày là :
  $(720+640):5=272(kg)$
                      Đáp số : $272kg$
  #$hd247$
  #$bbemai$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 2 tạ 40kg = 240 kg
  3 ngày đầu, mỗi ngày bán được 240 kg gạo.
  2 ngày sau, mỗi ngày bán được 320 kg gạo.
  –> Số gạo trung bình mỗi ngày bán được = $\frac{3 x 240 + 2 x 320}{5}$ = 272 (kg gạo)
  Chúc bạn học tốt !!!

  Trả lời

Viết một bình luận