Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ Nhật có chu vi là 48m . Chiều rộng kém chiều dài 6m . Tính diện tích hình chữ Nhật đó

Môn Toán Lớp 4:

Một hình chữ Nhật có chu vi là 48m . Chiều rộng kém chiều dài 6m . Tính diện tích hình chữ Nhật đó

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ Nhật có chu vi là 48m . Chiều rộng kém chiều dài 6m . Tính diện tích hình chữ Nhật đó”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi hình chữ nhật là :
  48:2=24(m)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  (24+6):2=15(m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  24-15=9(m)
  Diện tích ình chữ nhật là :
  15×9=135(m²)
  Đáp số : 135m²
  *V

  Trả lời
 2. $\text{ Bài làm :}$
  $\text{ Nửa chu vi là :}$
  $\text{ 48 : 2 = 24 m}$
  $\text{ Chiều dài hình chữ nhật là :}$
  $\text{ { 24 + 6 } : 2 = 15 m}$
  $\text{ Chiều rộng hình chữ nhật là :}$
  $\text{ 15 – 6 = 9 m}$
  $\text{ Diện tích hình chữ nhật là :}$
  $\text{ 15 × 9 = 135 m²}$
  $\text{ Đáp số : 135 m²}$
  $\color{red}{\text{#Chúc bạn học tốt}}$
  $\color{blue}{\text{#Futuredark}}$
  $\color{yellow}{\text{#Xin câu trả lời hay nhất}}$

  Trả lời

Viết một bình luận