Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ Nhật có chu vi là 64cm , chiều dài hơn chiều rộng 16cm ,tính diện tích hình chữ Nhật đó

Môn Toán Lớp 4:

Một hình chữ Nhật có chu vi là 64cm , chiều dài hơn chiều rộng 16cm ,tính diện tích hình chữ Nhật đó

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ Nhật có chu vi là 64cm , chiều dài hơn chiều rộng 16cm ,tính diện tích hình chữ Nhật đó”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                    Nửa chi vi là:
                         64:2=32(cm)
                    chiều dài hình chữ nhật là:
                          (32+16):2=24(cm)
                     chiều rộng hình chữ nhật là:
                           32-24=8(cm)
                      Diện tích hình chữ nhật là: 
                           24×8=192(cm2)
                                        Đ/S:……..

  Trả lời

Viết một bình luận