Môn Toán Lớp 4: Sân trường hình chữ nhật có nữa chu vi là 26m. Chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính diện tích sân trường hình chữ nhật

Môn Toán Lớp 4:

Sân trường hình chữ nhật có nữa chu vi là 26m. Chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính diện tích sân trường hình chữ nhật

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Sân trường hình chữ nhật có nữa chu vi là 26m. Chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính diện tích sân trường hình chữ nhật”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài sân trường là
  (26 + 8) : 2 = 17 (m)
  Chiều rộng sân trường là
  26 – 17 = 9 (m)
  Diện tích sân trường là
  17 xx 9 = 153 (m^2)
  Đáp số : 153 m^2

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của sân trường là : 
  ( 26 + 8 ) : 2 = 17 ( m )
  Chiều rộng của sân trường là : 
  17 – 8 = 9 ( m ) 
  Diện tích sân trường là : 
  17 × 9 = 153 ( m² )
  Đáp số : 153 m²

  Trả lời

Viết một bình luận