Môn Toán Lớp 4: Tính bằng cán thuận tiện nhấtA,1000-1000:4+500:2B,27×13+81×15-27×48

Môn Toán Lớp 4:

Tính bằng cán thuận tiện nhất

A,1000-1000:4+500:2

B,27×13+81×15-27×48

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Tính bằng cán thuận tiện nhấtA,1000-1000:4+500:2B,27×13+81×15-27×48”

 1. $a)1000-1000:4+500:2$
  $=1000-1000:4+500 \times 2 : 2 : 2$
  $=1000-1000:4+1000:4$
  $=1000$
  $b)27 \times 13 +81 \times 15-27 \times 48$
  $=27 \times 13 + 27 \times 3 \times 15 – 27 \times 48$
  $=27 \times 13 + 27 \times 45 – 27 \times 48$
  $=27 \times (13 + 45 – 48)$
  $=27 \times 10$
  $=270$
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận