Môn Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai mẹ con An hiện nay là 42 tuổi ,tính tuổi mỗi người hiện nay ,biết rằng mẹ sinh An năm mẹ 24 tuổi

Môn Toán Lớp 4:

Tổng số tuổi của hai mẹ con An hiện nay là 42 tuổi ,tính tuổi mỗi người hiện nay ,biết rằng mẹ sinh An năm mẹ 24 tuổi

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai mẹ con An hiện nay là 42 tuổi ,tính tuổi mỗi người hiện nay ,biết rằng mẹ sinh An năm mẹ 24 tuổi”

 1. -> Mẹ sinh con năm mẹ $24$ tuổi vậy mẹ hơn con $24$ tuổi
  Số tuổi mẹ An là:
  $($ $42$ $+$ $24$ $)$ $:$ $2$ $=$ $33$  (tuổi)
  Số tuổi An là:
  $42$ $-$ $33$ $=$ $9$ (tuổi)
   Vật số tuổi mẹ An là $33$ tuổi
  Số tuổi An là $9$ tuổi
  $#nky2k10$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  -> Mẹ sinh An năm mẹ 24 tuổi nghĩa là mẹ hơn An 24 tuổi.
  Tuổi mẹ hiện nay là:
                 ( 42 + 24) : 2 = 33 ( tuổi)
  Tuổi An hiện nay là:
                     42 – 33 = 9 ( tuổi)
                              Đáp số: Mẹ: 33 tuổi
                                           An: 9 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận