Môn Toán Lớp 4: Trung bình của 5 số tự nhiên liên tiếp là 61. Tìm 5 số đó

Môn Toán Lớp 4:

Trung bình của 5 số tự nhiên liên tiếp là 61. Tìm 5 số đó

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Trung bình của 5 số tự nhiên liên tiếp là 61. Tìm 5 số đó”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (trung bình là những số ở giữa mà số ở giữa là 3)
   số thứ 2 là:
  61-1=60
  số thứ 1 là:
  60-1=59
  số thứ 4 là:
  61+1=62
  số thứ 5 là:
  62+1=63
  dãy số hoàn chỉnh là:
  59,60,61,62,63

  Trả lời
 2. Giải đáp:
                                                          
  => Số lẻ thứ nhất là 57
  => Số lẻ thứ 2 là 59
  => Số lẻ thứ 3 là 61
  => Số lẻ thứ 4 là 63
  => Số lẻ thứ 5 là 65
   

  Trả lời

Viết một bình luận