Môn Toán Lớp 4: Với m=5;7;9 hãy tính giá trị của biểu thức 1237+545×m

Môn Toán Lớp 4:

Với m=5;7;9 hãy tính giá trị của biểu thức 1237+545×m

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Với m=5;7;9 hãy tính giá trị của biểu thức 1237+545×m”

 1. Giải đáp:
  1237+545xxm
   +) Thay m=5 vào ta được:
  1237+545xx5=1237+2725=3962
  +) Thay m=7 vào ta được:
  1237+545xx7=1237+3815=5052
  +) Thay m=9 vào ta được:
  1237+545xx9=1237+4905=6142
  Vậy tại m=5;m=7;m=9 thì giá trị biểu thức lần lượt là: 3962;5052;6142
  #DYNA
   

  Trả lời

Viết một bình luận