Môn Toán Lớp 4: TBC của3số là 200 . Số thứ nhất là 500, số thứ ba là 40. Tìm số còn lại ( số thứ hai )

Môn Toán Lớp 4: TBC của3số là 200 . Số thứ nhất là 500, số thứ ba là 40. Tìm số còn lại ( số thứ hai )

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: TBC của3số là 200 . Số thứ nhất là 500, số thứ ba là 40. Tìm số còn lại ( số thứ hai )”

Viết một bình luận