Môn Toán Lớp 4: tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 200 làm bằng lời giải

Môn Toán Lớp 4: tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 200 làm bằng lời giải

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 200 làm bằng lời giải”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có 2 số lẻ liên tiếp thì cách nhau 2 đơn vị
  Số lẻ thứ nhất là:
  (200-2):2=99
  Số lẻ thứ hai là:
  (200+2):2=101
  Vậy 2 số lẻ liên tiếp đó là: 99, 101
  #Sói

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  2 số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị nên hiệu là 2
  Số bé là
  (200-2): 2 = 99
  Số lớn là
  99 + 2 = 101
  Đáp số : Số bé : 99
                  Số lớn : 101
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận