Môn Toán Lớp 4: tìm hai số lẻ liên tiếp biết tông la hai số đó là 124

Môn Toán Lớp 4: tìm hai số lẻ liên tiếp biết tông la hai số đó là 124

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: tìm hai số lẻ liên tiếp biết tông la hai số đó là 124”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hai số lẻ liên tiếp thì luôn có hiệu là 2
  =>Số lẻ lớn hơn là:
       (124+2):2=63
       Số lẻ bé hơn là:
        124-63=61
                    Đáp số:Số lớn:63
                                Số bé:61

  Trả lời

Viết một bình luận