Môn Toán Lớp 4: tìm số có 4 chữ số, biết rằng nếu xoá đi chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục thì số đó giảm đi 1996 đơn vị. Vậy số đó là: … a/2016 b/20

Môn Toán Lớp 4: tìm số có 4 chữ số, biết rằng nếu xoá đi chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục thì số đó giảm đi 1996 đơn vị. Vậy số đó là: …
a/2016
b/2014
c/2015
d/2017

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: tìm số có 4 chữ số, biết rằng nếu xoá đi chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục thì số đó giảm đi 1996 đơn vị. Vậy số đó là: … a/2016 b/20”

 1. Gọi số cần tìm là \overline(abcd)
  Vì nếu xóa đi chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục thì số đó giảm đi 1996 đơn vị
  => \overline(abcd) -1996 = \overline(ab)
  <=> 990 xx a + 99 xx b +10c +d = 1996
  Vì để thỏa mãn => a= 2 => b =0=>c= 1 => d = 6
  => A
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   A 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   theo mình ,mình sẽ lấy só có cùng đơn vị rồi lấy số đó (2016) trừ cho số đơn vị bị giảm (1996)

  Trả lời

Viết một bình luận