Môn Toán Lớp 4: tính nhanh:100-95+90-85+80-75+…+20-15+10-5

Môn Toán Lớp 4: tính nhanh:100-95+90-85+80-75+…+20-15+10-5

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: tính nhanh:100-95+90-85+80-75+…+20-15+10-5”

 1. Giải đáp:
  50
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  100 – 95 + 90 – 85 + 80 – 75 + …. + 20 – 15 + 10 – 5
  = 100 – 95 + 90 – 85 + 80 – 75 + 70 – 65 + 60 – 55 + 50 – 45 + 40 – 35 + 30 – 25 + 20 – 15 + 10 – 5
  = (100 – 95) + (90 – 85) + (80 – 75) + (70 – 65) + (60 – 55) + (50 – 45) + (40 – 35) + (30 – 25) + (20 – 15) + (10 – 5)
  = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
  = 5 xx 10
  = 50

  Trả lời
 2. # $\textit{parkchaeyoung09}$
  100-95+90-85+80-75+…+20-15+10-5
  = (100 – 95) + (90 – 85) + . . . + (10 – 5)
  =(5+95-95)+(5+85-85)+…..+(5+5-5)
  = 5+5+…+5\ (10 lần số 5 cộng với nhau )
  =5xx10
  =50

  Trả lời

Viết một bình luận