Môn Toán Lớp 4: Tính nhanh chung bình cộng 777-7+7+7+…+7(co 11chu so 7)

Môn Toán Lớp 4: Tính nhanh chung bình cộng 777-7+7+7+…+7(co 11chu so 7)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Tính nhanh chung bình cộng 777-7+7+7+…+7(co 11chu so 7)”

 1. Tính nhanh TBC :
  $\text{777-7+7+…+7}$
  $\text{= 777-7×11}$
  $\text{= 777-77}$
  $\text{= 700}$
                                              
  $\textit{$\circ$shinno_dayyyy}$
  $\text{Chúc bn học tốt !}$

  Trả lời

Viết một bình luận