Môn Toán Lớp 4: Tổng 2 số chẵn là 60 . giữa chúng có 20 số chẵn khác

Môn Toán Lớp 4: Tổng 2 số chẵn là 60 . giữa chúng có 20 số chẵn khác

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Tổng 2 số chẵn là 60 . giữa chúng có 20 số chẵn khác”

 1. Giải đáp: số bé 10 ; số lớn 50
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu của 2 số là: 20 x 2 = 40
   Số lớn: (60 +40 ): 2 = 50
  Số bé: 50 – 40 = 10
  Giữa chúng có 20 số chẵn, mỗi số chẵn cách nhau 2 đơn vị
  Dạng toán tổng hiệu:
  số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2
  Số bé = số lớn – hiệu = tổng – số lớn

  Trả lời

Viết một bình luận