Môn Toán Lớp 4: Tổng 2 số là 60 . Tìm 2 số , biết số thứ nhất hơn số thứ hai 30 đơn vị

Môn Toán Lớp 4: Tổng 2 số là 60 . Tìm 2 số , biết số thứ nhất hơn số thứ hai 30 đơn vị

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Tổng 2 số là 60 . Tìm 2 số , biết số thứ nhất hơn số thứ hai 30 đơn vị”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   Ta có số thứ nhất hơn số thứ hai 30 đơn vị
  => Số thứ nhất bằng : 30/1 số thứ hai
  Tổng số phần bằng nhau là :
  30+1=31
  Số thư nhất là :
  60:31xx30=58
  Số thứ hai là :
  60-58=2

  Trả lời
 2. Số thứ hai là :
   ( 60 – 30 ) ÷ 2 = 15
  Số thứ nhất là :
   15 + 30 = 45
        Đáp số : ……
  ————————
  Công thức :
  Số bé = ( Tổng – hiệu ) ÷ 2 
  Số lớn = ( Tổng + hiệu ) ÷ 2
  @mikudangiu
  #Hoidap247
   

  Trả lời

Viết một bình luận