Môn Toán Lớp 4: tổng 2 số lẻ là 2012 tìm 2 số đó biết giữa chúng có 40 số lẻ

Môn Toán Lớp 4: tổng 2 số lẻ là 2012 tìm 2 số đó biết giữa chúng có 40 số lẻ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: tổng 2 số lẻ là 2012 tìm 2 số đó biết giữa chúng có 40 số lẻ”

 1. số đầu là lẻ và số lớn là chẵn hoặc ngược lại
  số các số lẻ là
  1+4=41số
  có tất cả 40 cách bằng 2 và 1 khoảng cách bằng 1
  hiệu hai số là
  2 *40+1*1=81
  số bé là
  (2012-81)/2=965.5
  số lớn là
  965.5*81=10465
  đáp án là965=5 và 1046.5

  Trả lời

Viết một bình luận