Môn Toán Lớp 4: Tổng số học sinh lớp 4a và lớp 4b là 70 bạn, Nếu chuyển 3 bạn từ lớp 4B sang lớp 4A thì số học sinh lớp 4A vẫn ít hơn lớp 4b là 2 bạn.

Môn Toán Lớp 4: Tổng số học sinh lớp 4a và lớp 4b là 70 bạn, Nếu chuyển 3 bạn từ lớp 4B sang lớp 4A thì số học sinh lớp 4A vẫn ít hơn lớp 4b là 2 bạn. Hỏi lúc đầu, lớp 4A có bao nhiêu bạn học sinh?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Tổng số học sinh lớp 4a và lớp 4b là 70 bạn, Nếu chuyển 3 bạn từ lớp 4B sang lớp 4A thì số học sinh lớp 4A vẫn ít hơn lớp 4b là 2 bạn.”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu chuyển 3 bạn từ lớp4B sang lớp 4A thì số học sinh lớp 4Avẫn ít hơn lớp 4B là 2 bạn.
  Vậy lớp 4B hơn lớp 4A số học sinh là:
  3xx2+2=8(học sinh)
  Lúc đầu lớp 4A có số học sinh là:
  (70+8):2=39(học sinh)
  Đáp số: 39 học sinh.

  Trả lời
 2. [Toán Học]
  @ Mh
  @ Gửi ạ:33
  Nếu chuyển 3 bạn từ lớp 4B sang lớp 4A thì số học sinh lớp 4A vẫn ít hơn lớp 4B là 2 bạn
  Vậy số học sinh lớp 4B hơn lớp 4A là:
  $3 × 2 + 2 = 8$ $($ học sinh $)$
  Số học sinh ban đầu của lớp 4A là:
  $(70 + 8) : 2 = 39$ $($ học sinh $)$
              Đáp số$: 39$ học sinh
  # Unity

  Trả lời

Viết một bình luận