Môn Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Tính tuổi của mỗi người . biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi

Môn Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Tính tuổi của mỗi người . biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Tính tuổi của mỗi người . biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi”

Viết một bình luận