Môn Toán Lớp 4: trong một đội văn nghệ có 4 bạn trai và 5 bạn gái viết tỉ số bạn trai và tổng số bạn của cả đội: viết tỉ số bạn gái và tổng số bạn của

Môn Toán Lớp 4: trong một đội văn nghệ có 4 bạn trai và 5 bạn gái
viết tỉ số bạn trai và tổng số bạn của cả đội:
viết tỉ số bạn gái và tổng số bạn của cả đội

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: trong một đội văn nghệ có 4 bạn trai và 5 bạn gái viết tỉ số bạn trai và tổng số bạn của cả đội: viết tỉ số bạn gái và tổng số bạn của”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số bạn của cả đội là:
  4 + 5 = 9 (bạn)
  tỉ số bạn trai và tổng số bạn của cả đội là: 4/9
   tỉ số bạn gái và tổng số bạn của cả đội là: 5/9
  xin hay nhất ạ
  cảm ơn

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   số bạn của cả đội văn nghệ là:
      4+5=9(bạn)
  tỉ số của bạn trai và tổng số bạn của cả độ là:4/9
  tỉ số bạn gái và tổng số bạn của cả đội là:5/9
  phungkimanh8360
  hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận