Môn Toán Lớp 4: Trunh bình cộng của 3 số là 35.Tìm 3 số đó biết rằng số thứ nhất gấp đôi số thứ hai.số thứ hai gấp đôi số thứ ba

Môn Toán Lớp 4: Trunh bình cộng của 3 số là 35.Tìm 3 số đó biết rằng số thứ nhất gấp đôi số thứ hai.số thứ hai gấp đôi số thứ ba

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Trunh bình cộng của 3 số là 35.Tìm 3 số đó biết rằng số thứ nhất gấp đôi số thứ hai.số thứ hai gấp đôi số thứ ba”

 1. Số thứ nhất gấp 4 lần số thứ ba .
  Tổng của 3 số đó là :
    35 × 3 = 105
  Số thứ nhất là :
   105 ÷ ( 1 + 4 + 2 ) × 4 = 60
  Số thứ hai là :
  60 ÷ 2 = 30
  Số thứ ba là :
  30 ÷ 2 = 15
         Đáp số : ……
  @mikudangiu
  #Hoidap247
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  tổng 3 số là 35 x 3=105
  theo bài ra ta có sơ đồ:
  ST1:|—-|—-|—-|—-|
  ST2:|—-|—-|
  ST3:|—-|
  Số thứ 3 là:
  105 : (4+2+1)x1=15
  Số thứ 2 là:
  15×2=30
  Số thứ nhất là:
  15×4=60
  đáp số:STN1:60
             ST2:30
              ST3:15
   $#Harrypotter$

  Trả lời

Viết một bình luận