Môn Toán Lớp 5: 1/đặt tính rồi tính A)7,915+0,53 b)141+9,25 c)618×270 d) 12852:42 2/20m9mm=…mm,8m²7dm²=…dm²,10tấn10kg=…tấn 3/tính = cách thuận ti

Môn Toán Lớp 5: 1/đặt tính rồi tính
A)7,915+0,53 b)141+9,25 c)618×270 d) 12852:42
2/20m9mm=…mm,8m²7dm²=…dm²,10tấn10kg=…tấn
3/tính = cách thuận tiện
A) 8,65+11,15+1,35
B)7,2+3,19+2,8+16,81
Mong anh chị giúp ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1/đặt tính rồi tính A)7,915+0,53 b)141+9,25 c)618×270 d) 12852:42 2/20m9mm=…mm,8m²7dm²=…dm²,10tấn10kg=…tấn 3/tính = cách thuận ti”

 1. Giải đáp:
  bài 1
  A=8,445       B=150,25    C=166860     D=306
   bài 2
  20m9mm=20009mm   8m2 7dm2=8,07 dm2         10 tấn10kg=10,010 tấn
  bài 3
  A= 11,15+(8,65+1,35)
  =21,15
  B=(7,2+2,8)+(3,19+16,81)
  =10+20
  =30

  Trả lời

Viết một bình luận