Môn Toán Lớp 5: 1 đội thợ có 20 người nhận xây 1 bờ rào, họ dự định sẽ hoàn thành trong 30 ngày. Nhưng thực tế khi họ làm họ muốn hoàn thành công việc

Môn Toán Lớp 5: 1 đội thợ có 20 người nhận xây 1 bờ rào, họ dự định sẽ hoàn thành trong 30 ngày. Nhưng thực tế khi họ làm họ muốn hoàn thành công việc sớm hơn dự định 6 ngày nên bổ sung thêm ……. người.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1 đội thợ có 20 người nhận xây 1 bờ rào, họ dự định sẽ hoàn thành trong 30 ngày. Nhưng thực tế khi họ làm họ muốn hoàn thành công việc”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{làm 1 ngày cần số người là :
  20 xx 30 = 600 ( người )
  text{Cần hoàn thành công việc sớm hơn số ngày là :
  30 – 6 = 24 ( ngày )
  text{Cần số người làm để hoàn thành trong 24 ngày là :
  600 : 24 = 25 ( người )
  text{cần bổ sung thêm số người là :
  25 – 20 = 5 ( người )
  text{Đáp số : 5 người
  @hk10

  Trả lời
 2. theo giá Qua Bản số liệu trên em có nhận xét gì về tổng bản phẩm trong nước bình quân đầu thire te nam 2011 Mot so nuoc CA ng
  trong nước. Hãy tính sự chênh lệch về
  tổng sản phẩm 8 GDP theo giá thực tế giữa nước cao nhất và thấp nhất nhat

  Trả lời

Viết một bình luận