Môn Toán Lớp 5: 1 khu vường hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi ciều rộng. Sau khi mở rộng khu vườn mỗi chiều thêm 2m thì diện tích khu vườn tăng thêm 6

Môn Toán Lớp 5: 1 khu vường hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi ciều rộng. Sau khi mở rộng khu vườn mỗi chiều thêm 2m thì diện tích khu vườn tăng thêm 64 m². Tính diện tích khu vường lúc đầu?
Mọi người giúp em với ạ! Em cảm ơn.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1 khu vường hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi ciều rộng. Sau khi mở rộng khu vườn mỗi chiều thêm 2m thì diện tích khu vườn tăng thêm 6”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi khu vườn lúc đầu là :
    64 : 2 − 2 = 30   ( m )
  Chiều dài khu vườn lúc đầu là :
    30 : ( 1 + 2 ) × 2 = 20   ( m )
  Chiều rộng khu vườn lúc đầu là :
    30 − 20 = 10   ( m )
  Diện tích khu vườn lúc đầu là :
    20 × 10 = 200   ( m^2 )
     $Đ/s:…$

  Trả lời
 2. Giải
  Theo hình vẽ , nửa chu vi khu vườn lúc đầu là :
  64 : 2 – 2 = 30 (m)
  Chiều dài khu vườn lúc đầu là :
  30 : (1+2) xx 2 = 20 (m)
  Chiều rộng khu vườn lúc đầu là :
  30 – 20 = 10 (m)
  Diện tích khu vườn lúc đầu là :
  20 xx 10 =200 (m^2)
  Đáp số : 200 m^2
   

  mon-toan-lop-5-1-khu-vuong-hinh-chu-nhat-co-chieu-dai-gap-doi-cieu-rong-sau-khi-mo-rong-khu-vuon

  Trả lời

Viết một bình luận