Môn Toán Lớp 5: 1. Một đội công nhân có 18 người dự định sửa con đường xong trong 32 ngày. Nếu đội được bổ sung thêm 6 người thì sẽ hoàn thành công việ

Môn Toán Lớp 5: 1. Một đội công nhân có 18 người dự định sửa con đường xong trong 32 ngày. Nếu đội được bổ sung thêm 6 người thì sẽ hoàn thành công việc sớm hơn dự định mấy ngày? ( Sức làm của mỗi người như nhau ). Nhớ tóm tắt

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1. Một đội công nhân có 18 người dự định sửa con đường xong trong 32 ngày. Nếu đội được bổ sung thêm 6 người thì sẽ hoàn thành công việ”

 1. 1 người hoàn làm thành con đường đó trong số ngày là:
  18xx32=576( ngày )
  Nếu bổ sung thêm 6 người thì có tất cả số người là:
  18+6=24( người )
  24 người hoàn thành làm con đường đó trong số ngày là:
  576:24=24( ngày )
  24 ngày thì hoàn thành sớm hơn dự định số ngày là:
  32-24=8( ngày )
  Đáp số: 8 ngày.
   

  Trả lời

Viết một bình luận