Môn Toán Lớp 5: 1.Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 45,5cm , chiều dài hơn chiều rộng 8cm.Chu vi hình chữ nhật đó là

Môn Toán Lớp 5: 1.Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 45,5cm , chiều dài hơn chiều rộng 8cm.Chu vi hình chữ nhật đó là 2.Tính 100m2+34dm2+54,66m2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1.Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 45,5cm , chiều dài hơn chiều rộng 8cm.Chu vi hình chữ nhật đó là”

 1.           Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Bài 1:       Giải
  Chiều dài hình chữ nhật là:
     45,5 + 8 = 53,5 (cm)
  Chu vi hình chữ nhật đó là:
     (53,5 + 45,5) × 2 = 198 (cm²)
            Đáp số: 198cm²
    Bài 2: Tính:
  100m² + 34dm² + 54,66m²
    Đổi: 100m² = 10000dm²               54,66m² = 5466dm²
       ⇒ 10 000dm² + 34dm² + 5 466dm²
      = 10 034dm² + 5 466dm²
      = 15 500dm²
     
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  Chiều dài của hình chữ nhật là:
  45,5 + 8 = 53,5 ( cm )
  Chu vi hình chữ nhật là:
  ( 45,5 + 53,5 ) .2 = 198 ( cm )
  Đ/s:198 cm 
  2. 
  Đỗi 
  100m2=10000    dm2
  54,66m2 =5466 dm2
  10000+ 5466+34=15 500 (dm2)

  Trả lời

Viết một bình luận