Môn Toán Lớp 5: 1 người viết liên tiếp nhóm chữ HOC TAP TOT ,HOC TAP TOT – a) Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì ? b) Nếu người ta đếm trong dãy c

Môn Toán Lớp 5: 1 người viết liên tiếp nhóm chữ HOC TAP TOT ,HOC TAP TOT ….
a) Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì ?
b) Nếu người ta đếm trong dãy có 20 chữ H thì dãy đó có bao nhiêu chữ T ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1 người viết liên tiếp nhóm chữ HOC TAP TOT ,HOC TAP TOT – a) Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì ? b) Nếu người ta đếm trong dãy c”

 1. Giải đáp:a)H
   b)40
  Lời giải và giải thích chi tiết:HOCTAPTOT có 9 chữ cái,1000:9=11 dư 1
  vậy là chữ cái tiếp theo là chữ H
  vì HOCTAPTOT có 1 chữ H mà có 3 chữ T vậy 20 chữ H bằng 60 chữ T
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Chữ: HOC TAP TOT có 9 chữ cái
  Có 1000 : 9 = 111 ( dư 1)
  →Chữ thứ 1000 trong dãy là chữ H
  b) Nếu trong dãy có 20 chữ H thì có 2 trường hợp
  TH1: Có 20 chữ HOC TAP TOT
  Mà mỗi chữ HOC TAP TOT có 3 chữ T
  Số chữ T nếu trong dãy có 20 chữ HOC TAP TOT là:
              20 x 3 = 60 ( chữ )
  TH2: Có 19 chữ HOC TAP TOT và 1 chữ H
  Mỗi chữ HOC TAP TOT có 3 chữ T
  Số chữ T nếu trong dãy có 19 chữ HOC TAP TOT và 1 chữ H là
            19 x 3 =  57 ( chữ )
   Đáp số: a) Chữ thứ 1000 là chữ H
                b) TH1: có 60 chữ T
                TH2: có 57 chữ T
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Trả lời

Viết một bình luận