Môn Toán Lớp 5: 1 SOS x+x *27+x*63=12*100

Môn Toán Lớp 5: 1 SOS
x+x *27+x*63=12*100

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1 SOS x+x *27+x*63=12*100”

Viết một bình luận