Môn Toán Lớp 5: 244654 + 466673 = bao nhiêu Nêu đáp án rõ:- Cho biết làm thế nào để ra phép tính đấy

Môn Toán Lớp 5: 244654 + 466673 = bao nhiêu
Nêu đáp án rõ:….
Cho biết làm thế nào để ra phép tính đấy

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 244654 + 466673 = bao nhiêu Nêu đáp án rõ:- Cho biết làm thế nào để ra phép tính đấy”

 1. đáp án
  244654
  +466673
  ______________
    711327
  vậy kết quả
  711327
  kết quả
  244654 + 466673 = 711327
  đáp án : 711327
  vì ta lấy 4 + 3 = 7 viết 7 
  5 + 7 = 12  viết 2 nhớ 1
  6 + 6 =12 + 1 = 13 viết 3 nhớ 1
  4 + 6 = 10 + 1 =11 viết 1 nhớ 1
  4 + 6 = 10 + 1 = 11 viết 1 nhớ 1
  2 + 4 = 6 + 1 = 7
  viết tổng hợp là
  711327
  xin hay nhất ạ

  Trả lời

Viết một bình luận