Môn Toán Lớp 5: 3;698km= m 2;059m= dm 6 ha 7 dam vuông = ha 2 và 1/2 ha = m vuông 4;25 m = cm 34 m vuông 1

Môn Toán Lớp 5: 3;698km= m
2;059m= dm
6 ha 7 dam vuông = ha
2 và 1/2 ha = m vuông
4;25 m = cm
34 m vuông 150 cm vuông = m vuông
37 tấn 20 kg = tấn
3m vuông 7 dm vuông= m vuông
23;69 kg= tấn kg
36953 kg = tấn

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 3;698km= m 2;059m= dm 6 ha 7 dam vuông = ha 2 và 1/2 ha = m vuông 4;25 m = cm 34 m vuông 1”

 1. 3;698km= 3698        m
  2;059m=     20,59   dm
  6 ha 7 dam² =   6,07        ha
  2 và 1/2 ha =    25000        m²
  4;25 m =    425       cm
  34 m² 150 cm² =  34,0015     m²
  37 tấn 20 kg =   37,02         tấn 
  3m² 7 dm²=     3,07         m²
  2369 kg=    2  tấn     369      kg
  36953 kg =   36,953   tấn
   

  Trả lời
 2. 3,698km=3698m
  2,059=20,59dm
  6 ha 7 dam²=6,07ha
  2 và 1/2 ha=2500m²
  34 m² 150 cm²=34,0150m²
  37 tấn 20 kg=37,020 tấn
  3m² 7dm²=3,07dm²
  23,69kg=2 tấn 369kg
  36953kg=36,953 tấn
  Cho mik xin 5 sao v hay nhất nha chúc
  bn học tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận