Môn Toán Lớp 5: 4,6 tấn = … tạ 2,01 tấn = … kg 12,003 kg = … g 2dam2 59dm2 = .. dam2 3ha 6m2 = … m2 2,001m2 = … cm2

Môn Toán Lớp 5: 4,6 tấn = … tạ
2,01 tấn = … kg
12,003 kg = … g
2dam2 59dm2 = .. dam2
3ha 6m2 = … m2
2,001m2 = … cm2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 4,6 tấn = … tạ 2,01 tấn = … kg 12,003 kg = … g 2dam2 59dm2 = .. dam2 3ha 6m2 = … m2 2,001m2 = … cm2”

 1. 4,6 tấn = 46 tạ.
  → 4,6 tấn × 10 = 46 tạ.
  2,01 tấn = 2010 kg.
  → 2,01 × 1000 = 2010 kg
  12,003 kg = 12003g
  → 12,003 × 1000 = 12003 g
  2 dam² 59dm² = 2,059 dam²
  → 2 dam² 59dm² = 2 $\dfrac{59}{10000}$ dam = 2,059 dam²
  3ha 6m² = 3,006 ha²
  → 3 ha 6m² = 3 $\dfrac{6}{10000}$ ha = 3,006 ha
  2,001 m² = 20010 cm²
  → 2,001 m² × 10000 = 20010 cm²
  @Daisyy
   

  Trả lời

Viết một bình luận