Môn Toán Lớp 5: 82,5/100 viết dưới dạng số thập phân là A.0,825. B,8,25. C. 82,005. Đ .82,05

Môn Toán Lớp 5: 82,5/100 viết dưới dạng số thập phân là
A.0,825. B,8,25. C. 82,005. Đ .82,05

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 82,5/100 viết dưới dạng số thập phân là A.0,825. B,8,25. C. 82,005. Đ .82,05”

Viết một bình luận