Môn Toán Lớp 5: (9x+3)+(3x+3)=30 Cíuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Môn Toán Lớp 5: (9x+3)+(3x+3)=30
Cíuuuuuuuuuuuuuuuuuu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: (9x+3)+(3x+3)=30 Cíuuuuuuuuuuuuuuuuuu”

 1. (9x + 3)+(3x + 3)  =30
   9x + 3 + 3x + 3             =30
  (9x + 3x)+(3 + 3)  =30
  12x + 6                                           =30
  12x                                                         =30-6
  12x                                                         =24
      x                                                           =24:12
      x                                                           =2
  $\text{Vậy}$ x=2
  ______________________________________________________________________________

  Thấy hay? Vote ngay 5* + CTLHN + Cảm ơn _ VIPSSSS chúc bạn học tốt ~~

  Trả lời

Viết một bình luận