Môn Toán Lớp 5: A) 5×(4 +6×X) = 290 B) (15×24-X) : 0,25= 100 : 1/4 Gíup em với ak. Em mới lớp 5 ko biết tính như nào, mà thầy cho đề này em ko biết là

Môn Toán Lớp 5: A) 5×(4 +6×X) = 290
B) (15×24-X) : 0,25= 100 : 1/4
Gíup em với ak. Em mới lớp 5 ko biết tính như nào, mà thầy cho đề này em ko biết làm kkk

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: A) 5×(4 +6×X) = 290 B) (15×24-X) : 0,25= 100 : 1/4 Gíup em với ak. Em mới lớp 5 ko biết tính như nào, mà thầy cho đề này em ko biết là”

 1. a) 5 xx (4 + 6 xx x) = 290
  4 + 6 xx x = 290 : 5
  4 + 6 xx x = 58
  6 xx x = 58 – 4
  6 xx x = 54
  x = 54 : 6
  x = 9
  Vậy x = 9
  ___________________________________
  b) (15 xx 24 – x) : 0,25 = 100 : 1/4
  (360 – x) : 1/4 = 100 xx 4
  (360 – x) : 1/4 = 400
  360 – x = 400 xx 1/4
  360 – x = 100
  x = 360 – 100
  x = 260
  Vậy x = 260
  text{#maingoctranthi}
   

  Trả lời

Viết một bình luận