Môn Toán Lớp 5: a, 7,82 + 1,47 + 018 b, 2,71 + 5,9 + 1,29 + 33,1 giúp em với ạ

Môn Toán Lớp 5: a, 7,82 + 1,47 + 018
b, 2,71 + 5,9 + 1,29 + 33,1
giúp em với ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: a, 7,82 + 1,47 + 018 b, 2,71 + 5,9 + 1,29 + 33,1 giúp em với ạ”

Viết một bình luận