Môn Toán Lớp 5: Bài 2: giải bằng hai cách A24 công nhân làm được 118,4 m đường hỏi 12 công nhân làm được bao nhiêu mét đường B 30 công nhân làm được 10

Môn Toán Lớp 5: Bài 2: giải bằng hai cách
A24 công nhân làm được 118,4 m đường hỏi 12 công nhân làm được bao nhiêu mét đường
B 30 công nhân làm được 104 sản phẩm hỏi 25 công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm
C 30 công nhân làm được 104 sản phẩm hỏi 10 công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 2: giải bằng hai cách A24 công nhân làm được 118,4 m đường hỏi 12 công nhân làm được bao nhiêu mét đường B 30 công nhân làm được 10”

 1. a) Cách $1$
  $54$ công nhân gấp $3$ lần $18$ công nhân Số mét đường làm được với $54$ công nhân:
  $54,48 × 3 = 163,44 (m)$
  Cách $2$
  Do số công nhân và số m đường làm được là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên số m đường làm được ứng với $54$ công nhân là:
  $54,48 × 54 : 18 = 163,44 (m)$
  B) Cách $1$
  $40$ công nhân gấp $2$ lần $20$ công nhân Số sản phẩm làm được:
  $102 × 2 = 202$ (sản phẩm)
  Cách $2$ Do số công nhân và số sản phẩm làm được tỉ lệ thuận nên số sản phẩm làm được với$ 40$ công nhân là:
  $101 × 40 : 20 = 202$ (sản phẩm)

  Trả lời

Viết một bình luận