Môn Toán Lớp 5: Bài 4. Một khu đất hình vuông có chu vi là 0,48km. Diện tích khu đất là ..héc ta giúp mink với

Môn Toán Lớp 5: Bài 4. Một khu đất hình vuông có chu vi là 0,48km. Diện tích khu đất là ..héc ta
giúp mink với

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 4. Một khu đất hình vuông có chu vi là 0,48km. Diện tích khu đất là ..héc ta giúp mink với”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 0,48km = 480m
  Cạnh của khu đất là :
  480 : 4 = 120 (m)
  Diện tích khu đất là :
  120 xx 120 = 14400 (m^2) = 1,44ha
  Đáp số : 1,44ha

  Trả lời

Viết một bình luận