Môn Toán Lớp 5: Bài 5. Có 5 xe chở hàng lên miền núi, mỗi xe chở được 5320kg hàng cả 5 xe chở được -.. tấn hàng ? giúp mink với nha

Môn Toán Lớp 5: Bài 5. Có 5 xe chở hàng lên miền núi, mỗi xe chở được 5320kg hàng cả 5 xe chở được …… tấn hàng ?
giúp mink với nha

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 5. Có 5 xe chở hàng lên miền núi, mỗi xe chở được 5320kg hàng cả 5 xe chở được -.. tấn hàng ? giúp mink với nha”

Viết một bình luận