Môn Toán Lớp 5: Bài 8: Một hình vuông có chu vi là 1m28cm. Một hình chữ nhật có trung bình cộng độ dài hai cạnh bằng cạnh hình vuông và chiều dài gấp 3

Môn Toán Lớp 5: Bài 8: Một hình vuông có chu vi là 1m28cm. Một hình chữ nhật có trung bình cộng độ dài hai cạnh bằng cạnh hình vuông và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 8: Một hình vuông có chu vi là 1m28cm. Một hình chữ nhật có trung bình cộng độ dài hai cạnh bằng cạnh hình vuông và chiều dài gấp 3”

 1. Giải
  Đổi : 1m28cm = 128cm
  Cạnh hình vuông hay trung bình độ dài hai cạnh của hình chữ nhật là :
  128 : 4 = 32 (cm)
  Tổng độ dài hai cạnh của hình chữ nhật là :
  32 xx 2 = 64 (cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  64 : (3+1) xx 3 = 48 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  64 – 48 = 16 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  48 xx 16 = 768 (cm^2)
  Đáp số : 768 cm^2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Công thức tính diện tích HCN: Chiều dài x chiều rộng
  Công thức tính độ dài 1 cạnh hình vuông: Chu vi : 4
  __________________________________________________________________________________________
  Đổi $1m28cm=128cm$
  Độ dài một cạnh hình vuông là:
  $128:4=32(cm)$
  Vậy trung bình cộng độ dài 2 cạnh hình chữ nhật = $32cm$
  Tổng độ dài 2 cạnh hình chữ nhật là:
  $32×2=64(cm)$
  Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng là gấp $\frac{3}{1}$  chiều rộng
  Tổng số phần bằng nhau là:
  $3+1=4$ ( phần )
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  $(64:4)x3=48(cm)$
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  $64-48=16(cm)$
  Diện tích hình chữ nhật là:
  $48×16=768(cm^{2})$
  Đáp số : $768cm^{2}$
  $#mle$
  chucbanhoctot

  Trả lời

Viết một bình luận