Môn Toán Lớp 5: Cho phân số a/b . Rút gọn phân số a/b ta được phân số 5/14 .Nếu bớt 7 đơn vị ở mẫu số và giữ nguyên tử số ta được phân số mới . Rút gọn

Môn Toán Lớp 5: Cho phân số a/b . Rút gọn phân số a/b ta được phân số 5/14 .Nếu bớt 7 đơn vị ở mẫu số và giữ nguyên tử số ta được phân số mới . Rút gọn phân số mới ta được phân số 3/7 . Tìm a/b .

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cho phân số a/b . Rút gọn phân số a/b ta được phân số 5/14 .Nếu bớt 7 đơn vị ở mẫu số và giữ nguyên tử số ta được phân số mới . Rút gọn”

Viết một bình luận