Môn Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có điểm M là điểm chính giữa cạnh AC . Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại N . tìm tỉ số MN/BC

Môn Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có điểm M là điểm chính giữa cạnh AC . Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại N . tìm tỉ số MN/BC

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có điểm M là điểm chính giữa cạnh AC . Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại N . tìm tỉ số MN/BC”

Viết một bình luận