Môn Toán Lớp 5: Chữ số sáu trong số 10,687 có giá trị là A,6. B,600. C, 6/10. Đ, 6/100

Môn Toán Lớp 5: Chữ số sáu trong số 10,687 có giá trị là
A,6. B,600. C, 6/10. Đ, 6/100

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Chữ số sáu trong số 10,687 có giá trị là A,6. B,600. C, 6/10. Đ, 6/100”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  10,687 = 10 + 6/10 + 8/100 + 7/1000
  => Chữ số 6 có giá trị là 6/10
  -> C
  *** Mẹo
  – Sau dấu phẩy 1 hàng thì có giá trị 1/10
  – Sau dấu phẩy 2 hàng thì có giá trị 1/100
  – Sau dấu phẩy 3 hàng thì có giá trị 1/1000
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chữ số sáu trong số 10,687 có giá trị là :
  A.6
  B.600
  C. 6/10
  Đ. 6/100
  Giải đáp :->C 6/10
  => Chữ số sáu trong số 10,687 có giá trị là :6/10
   

  Trả lời

Viết một bình luận