Môn Toán Lớp 5: Chu vi một khu vườn hcn là 1,8km.Chiều rộng kém chiều dài 240m.Tính diện tích khu vườn hcn đó bằng bao nhiêu mét vuông,bao nhiêu héc-ta

Môn Toán Lớp 5: Chu vi một khu vườn hcn là 1,8km.Chiều rộng kém chiều dài 240m.Tính diện tích khu vườn hcn đó bằng bao nhiêu mét vuông,bao nhiêu héc-ta?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Chu vi một khu vườn hcn là 1,8km.Chiều rộng kém chiều dài 240m.Tính diện tích khu vườn hcn đó bằng bao nhiêu mét vuông,bao nhiêu héc-ta”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 1, 8km = 1800m
  Nửa chu vi khu vườn là :
  1800 : 2 = 900 (m)
  Chiều dài khu vườn là :
  (900 + 240 ) : 2 = 570 (m)
  Chiều rộng khu vườn là :
  570 – 240 = 330 (m)
  Diện tích khu vườn là :
  570 xx 330 = 188100 (m^2) = 18, 81ha
  Đáp số : . . . . . . . . .
   

  Trả lời

Viết một bình luận