Môn Toán Lớp 5: Có 4 bát nước trong suất giống nhau trên bàn gồm: 1 bát nước lọc, 1 bát nước đường, 1 bát rượu, 1 bát dấm. Trong 4 bát chỉ được chọn 1

Môn Toán Lớp 5: Có 4 bát nước trong suất giống nhau trên bàn gồm: 1 bát nước lọc, 1 bát nước đường, 1 bát rượu, 1 bát dấm. Trong 4 bát chỉ được chọn 1 bát để nếm thử 1 lần duy nhất. Vậy làm sao để phân biệt rõ từng loại khác nhau

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Có 4 bát nước trong suất giống nhau trên bàn gồm: 1 bát nước lọc, 1 bát nước đường, 1 bát rượu, 1 bát dấm. Trong 4 bát chỉ được chọn 1”

 1. Giải đáp:
   bát nước lọc : không mùi, không vị 
  bát nước đường có vị ngọt thanh
  bát rượu có vị thơm, ngọt, cay
  bát dấm có vị chua 
  theo vị và các đặc điểm riêng của chúng nhận ra được 
  cho mình 5 sao nha
   

  Trả lời

Viết một bình luận