Môn Toán Lớp 5: co bao nhieu so co 2 chu so sao cho sao cho so do hon 40 vaf cos chu so hang don vi nho hon 2, chi can dap an ai nhanh cho hay nhat

Môn Toán Lớp 5: co bao nhieu so co 2 chu so sao cho sao cho so do hon 40 vaf cos chu so hang don vi nho hon 2, chi can dap an ai nhanh cho hay nhat

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: co bao nhieu so co 2 chu so sao cho sao cho so do hon 40 vaf cos chu so hang don vi nho hon 2, chi can dap an ai nhanh cho hay nhat”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Nếu chữ số hàng chục là 9 thì có 9 cách chọn chữ số hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài.Theo quy tắc nhân có 1.9=9 số.
        Nếu chữ số hàng chục là 8 thì có 8 cách chọn chữ số hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài.Theo quy tắc nhân có 1.8=8 số. 
        Nếu chữ số hàng chục là 7 thì có 7 cách chọn chữ số hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài.Theo quy tắc nhân có 1.7=7 số.
      …………………………..
  …   Nếu chữ số hàng chục là 1 thì có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài(là 0).Theo quy tắc nhân có 1.1=1 số.
        Vậy số các số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là: 1+2+3+..+7+8+9=45  
        Chúc bạn học tốt nhé

  Trả lời

Viết một bình luận