Môn Toán Lớp 5: Có hai thùng đựng tất cả 42,8 lít dầu. Nếu chuyển 3,6 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số lít dầu ở hai thùng bằng nhau

Môn Toán Lớp 5: Có hai thùng đựng tất cả 42,8 lít dầu. Nếu chuyển 3,6 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số lít dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?
b2
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu con gà, con chó?
b3
Có tất cả 30 con gà và mèo. Biết số chân gà hơn số chân mèo 24 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, con mèo?
giusp minh nhe?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Có hai thùng đựng tất cả 42,8 lít dầu. Nếu chuyển 3,6 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số lít dầu ở hai thùng bằng nhau”

 1. Bài 1 :
             Tóm Tắt :
  2 thùng đựng : 42,8 l
  thùng 1 sang thùng 2 : 3,6 l
  Thùng 1 : …. l ?
  Thùng 2 : ….. l ?
            Bài làm : 
  Thùng 1 sau khi bớt là :
  (42,8 + 3,6 ) : 2 = 23,2 ( lít )
  Thùng 1 ban đầu là : 
  23,2 + 3,6 = 26,8 ( lít )
  Thùng 2 ban đầu là :
  23,2 – 3,6 = 19,6 ( lít )
  Bài 2 
              Bài làm : 
  Gọi chó là : x
  Gọi gà là y
  X+y =36
  X-y=2
  X:14 con chó
  Y=22 con gà
  Bài 3 : 
            Tóm tắt :
  có : 30 con
  chân gà hơn chân mèo : 24 chân
  Có : …… chân gà ? , chân mèo ?
              Bài làm :
  Suy ra :
   1 con gà có 2 chân
    1 con mèo có 4 chân
  Gà hơn mèo số con là ;
  24 : 2 = 12 ( con )
  Gà có số con là :
  (30 + 12 ) : 2 = 21 ( con )
  Mèo có số con là :
  30-21 = 9 (con)
  Đ/s : Gà 21 con
           Mèo 9 con 
  Xin hay nhất , cảm ơn và 5 sao ạ !

  mon-toan-lop-5-co-hai-thung-dung-tat-ca-42-8-lit-dau-neu-chuyen-3-6-lit-dau-tu-thung-thu-nhat-sa

  Trả lời
 2. Bài 1:
  Thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là 3,6×2= 7,2 ( lít)
  Thùng thứ hai chứa số lít dầu là ( 42,8 – 7,2 ) : 2 = 17,8 ( lít )
  Thùng thứ Nhất chứa số lít dầu là:17,8+7,2=25(lít)
  Đáp số :Thùng thứ nhất: 25 lít
               Thùng thứ hai : 17,8 lít
  Bài 2:
  Vì 1 con gà có 2 chân, một con chó có 4 chân.
  Giả sử 36 con đều là gà thì tổng số chân gà là: 2 x36 =72 (chân)
  Như vậy số chân thừa ra là: 100-72=28(chân)
  Số chân mỗi con chó hơn số chân mõi con gà là:4-2=2(chân)
  Số con chó là:28:2=14( con)
  Số con gà là:36-14=22(con)
  Đáp số: 14 con chó ; 22con gà.
  Bài 3:mình không giải đc bạn thông cảm

  Trả lời

Viết một bình luận