Môn Toán Lớp 5: Có hai thùng đựng tất cả 42,8 lít dầu. Nếu chuyển 3,6 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số lít dầu ở hai thùng bằng nhau

Môn Toán Lớp 5: Có hai thùng đựng tất cả 42,8 lít dầu. Nếu chuyển 3,6 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số lít dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?
b2
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu con gà, con chó?
b3
Có tất cả 30 con gà và mèo. Biết số chân gà hơn số chân mèo 24 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, con mèo?
giusp minh nhe?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Có hai thùng đựng tất cả 42,8 lít dầu. Nếu chuyển 3,6 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số lít dầu ở hai thùng bằng nhau”

Viết một bình luận