Môn Toán Lớp 5: cuoi nam 2010 so dan cua khu vuc A la 31 250 nguoi. cuoi nam 2011 so dan cua khu vuc A la 31 750 nguoi. Sau 1 nam so dan tang them bao

Môn Toán Lớp 5: cuoi nam 2010 so dan cua khu vuc A la 31 250 nguoi.
cuoi nam 2011 so dan cua khu vuc A la 31 750 nguoi. Sau 1 nam so dan tang them bao nhieu phan tram?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: cuoi nam 2010 so dan cua khu vuc A la 31 250 nguoi. cuoi nam 2011 so dan cua khu vuc A la 31 750 nguoi. Sau 1 nam so dan tang them bao”

 1. Cuối năm 2010 đến cuối năm 2011 số dân trong khu vực A đó tăng là:
  31750-31250=500 ( người )
  Số dân tăng lên từ cuối năm 2010 đến cuối năm 2011 tăng số phần là:
  (500)/(31250).100%=1,6%
  Đáp số: 1,6%

  Trả lời

Viết một bình luận