Môn Toán Lớp 5: để quét xong sân trường,lớp 5a cần 30 phút,lớp 5b cần 20 phút,lớp 5c cần 60 phút.Hỏi cả 3 lớp cùng quét thì sau bao nhiêu thì xong?

Môn Toán Lớp 5: để quét xong sân trường,lớp 5a cần 30 phút,lớp 5b cần 20 phút,lớp 5c cần 60 phút.Hỏi cả 3 lớp cùng quét thì sau bao nhiêu thì xong?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: để quét xong sân trường,lớp 5a cần 30 phút,lớp 5b cần 20 phút,lớp 5c cần 60 phút.Hỏi cả 3 lớp cùng quét thì sau bao nhiêu thì xong?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  mỗi phút tổng các lớp quét được:
  1/30+1/20+1/60=2/60+3/60+1/60=1/10(sân)
  sau số phút 3 lớp quết xong là:
  1:1/10=10(p)
  Đ/S: 10p
  $@TranDuyAnh345$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  10 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Coi sân trường là 1 đơn vị.
  Một phút, lớp 5A quét được số phần sân trường là:
                    1:30= 1/30 (sân trường)
  Một phút, lớp 5B quét được số phần sân trường là:
                    1:20= 1/20 (sân trường)
  Một phút, lớp 5C quét được số phần sân trường là:
                    1:60= 1/60 (sân trường)
  Một phút, cả 3 lớp quét được số phần sân trường là:
                    1/30 + 1/20 + 1/60= 1/10 (sân trường)
  Cả 3 lớp cùng quét thì xong trong số phút thì xong là:
                    1:1/10= 10 (phút)
  $#ngocbaodinh1803$

  Trả lời

Viết một bình luận