Môn Toán Lớp 5: độ dài cạnh đáy của hình tam giác là 5,6 và chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 2,3 diện tích của tam giác đó là bao nhiêu mét vuông

Môn Toán Lớp 5: độ dài cạnh đáy của hình tam giác là 5,6 và chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 2,3 diện tích của tam giác đó là bao nhiêu mét vuông

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: độ dài cạnh đáy của hình tam giác là 5,6 và chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 2,3 diện tích của tam giác đó là bao nhiêu mét vuông”

Viết một bình luận